Move 3. Elite

Het niveau 3 Elite trainingsschema is geschikt voor de wedstrijd-  of prestatieloper die door middel van periodisering doelgericht wil trainen. Het advies voor het Elite trainingsschema  is te starten met een intakegesprek waarin een duidelijk beeld kan worden geschetst van de huidige trainingssituatie. Vervolgens wordt op basis van deze nulmeting het persoonlijke trainingsschema opgesteld. Het advies bij het Elite schema is om dit voor een periode van 3 maanden af te sluiten, zodat de kwaliteit kan worden gewaarborgd.

Door middel van intensieve email- interactie met Gert-Jan Wassink krijgt u feedback en bijsturing van uw trainingssituatie. Hierdoor ontstaat persoonlijke trainingsbegeleiding waarmee u nog specifieker kunt trainen.

Trainingspakketten

  • De arbeid- rustverhouding en opbouw van het schema worden goed in de gaten gehouden zodat de kans op blessures en overtraining/ vermoeidheid kan worden voorkomen.
  • Het schema is afgestemd op persoonlijke doelen op zowel korte en langere termijn.
  • Bij blessures/ziektes/andere voorvallen wordt het schema tussentijds aangepast.
  • Het schema is gebaseerd op trainen met hartslag, maar kan ook op gevoel worden geïnterpreteerd.
  • Het schema bevat trainingen op snelheidsindicatie zodat specifiek op wedstrijdsnelheid getraind kan worden.
  • Het schema bevat een tijdentabel voor tijdsindicatie bij baan- of wegtrainingen.
  • Het begeleidingstraject Elite bevat begeleiding voor het bespreken van uw wedstrijdstrategie en wedstrijdplanning.
  • U ontvangt feedback op uw e-mails. Het trainingsschema wordt daar waar nodig hierop aangepast.
  • De e-mail feedback zorgt voor een persoonlijk begeleidingstraject, waardoor u specifieker kunt gaan trainen en meer uit uw trainingen kunt halen.
  • De periodisering wordt nauwlettend in de gaten gehouden, zodat u optimaal kunt presteren.

Wilt u meer informatie mail dan naar info@runningmovements.nl