Skip to content

Evaluatie Running Movements loopgroep Apeldoorn

Wat fijn dat je samen met ons jouw hardloop skills aan het verbeteren en aanscherpen bent! Hopelijk met het door jouw gewenste resultaat als gevolg. Belangrijk is het om met elkaar jouw doelen en progressie  goed in beeld te hebben en deze te analyseren onder andere op basis van de data welke wij met elkaar verzamelen vanuit de trainingen. Maar ook de fysieke begeleiding vinden wij hierin erg belangrijk. Om de kwaliteit hiervan te waarborgen zijn wij een opleidingstraject gestart met onze trainers van RM.

Via de running movements academy worden de meest effectieve en nieuwste methodieken op het gebied van hardlopen met de trainers gedeeld. Met als doel om jou als hardloper nog beter te kunnen faciliteren en
nog meer plezier uit hardlopen te halen met de running movements hardloopmethodiek.

Wij werken alleen met gecertificeerde trainers bij RM zodat jij als loper ervan uit mag gaan dat jij de juiste keuze hebt gemaakt door lid te zijn bij RM. Na certificering moet iedere gecertificeerde RM trainer/coach ieder jaar zijn kennis opfrissen en laten zien dat hij/zij voldoet aan onze uitgangspunten. Mede in het kader hiervan vinden wij het belangrijk om te weten wat jouw ervaringen tot op dit moment zijn. Hiervoor hebben wij een
aantal vragen geformuleerd. Op deze wijze kunnen wij nog beter inspelen op jullie wensen daarbij de kwaliteit van ons bedrijf toetsten. Uiteraard blijven deze gegevens alleen bij ons en worden alleen geanonimiseerd met de coaches gedeeld. 

Vragen formulier loopgroep leden Apeldoorn