Skip to content

Protocollen/reglementen Running Movements

Je leest hier het volgende

1. Trainen tijdens Covid

2. Veiligheidsprotocol Running Movements

3. Bedrijfsaansprakelijkheid

4. Wat zijn de (ongeschreven) regels van het hardlopen?

 

1. Trainen tijdens Covid bij Running Movements

Tijdens het trainen bij Running Movements worden de richtlijnen en regels van het RIVM in acht genomen. Deze regels staan vermeld op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus.

Veiligheid- en hygiëneregels (algemeen)

 • Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is om de
  hygiënerichtlijnen van het RIVM te volgen:
 • heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging,koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5m afstand;
 • kom niet eerder dan 10 min van te voren naar de accomodatie;
 • wij zorgen voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes;
 • zorg voor goede naleving van de maatregelen want dat draagt bij aan het doel;
 • bij baan- of looptrainingen hoeven atleten geen coronatoegangsbewijs te tonen;
 • atleten die klaar zijn met hun training worden daarna bezoekers (publiek) en moeten vanuit die hoedanigheid de sportaccommodatie verlaten;
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten, stem dan gezamenlijk af of de inzittenden een mondkapje dragen.

Eventuele besmetting

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
  verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • indien bij een sporter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

2. Veiligheidsprotocol Running Movements

Running Movements zet zich in om de trainingen zo veilig mogelijk uit te voeren en begeleiden. Iedere trainingsgroep wordt begeleid door een door Running Movements gecertificeerde trainer. De veiligheid van zowel de lopers, trainers en andere weggebruikers heeft de hoogste prioriteit. In dit protocol beschrijven wij de afspraken en procedures die de kaders vormen van een zo veilig mogelijke training, of het nu gaat om wandelen of hardlopen.

Het begrip veiligheid heeft hier zowel betrekking op de algemene verkeersveiligheid tijdens de training, als de gezondheid van de individuele loper tijdens de training. Running Movements hecht grote waarde aan het uitvoeren van de afspraken en procedures die genoemd worden in dit protocol. Uitvoering ervan is een taak en verantwoordelijkheid van zowel de trainers als de lopers.

Trainers

 • De trainer van een trainersgroep is duidelijk herkenbaar aan de door Running Movements verstrekte kleding.
 • De trainer van een hardloopgroep mag aanwijzingen aan de lopers in de groep geven in het belang van de algemene verkeersveiligheid en individuele gezondheid.
 • De trainer van een groep heeft een mobiele telefoon bij zich om in geval van nood contact op te nemen met hulpdiensten.
 • De trainer heeft een coördinerende rol in geval van calamiteiten.

Lopers

 • De lopers in de hardloopgroep volgen de aanwijzingen op van de trainers om de basis te leggen voor een veilige training.
 • Als in het donker wordt gelopen, heeft elke loper de verplichting om voldoende zichtbaar te zijn. Denk hierbij aan hesjes, lampjes en andere reflecterende toepassingen. De trainer heeft het recht om een loper hierop te wijzen en deze loper uit te sluiten van deelname aan de training.
 • De lopers moeten zich aan de verkeersregels te houden.
 • In groepsverband wordt, indien mogelijk, aan de rechterkant van de weg gelopen, de trainer is hierin leidend en sturend. Zo lopen we met het overige verkeer mee in plaats van tegen het overige verkeer in. We lopen zoveel mogelijk 2-aan-2, zodat het overige verkeer de ruimte krijgt om de groep te passeren. Als daar noodzaak toe is zal op aanwijzing van de trainer achter elkaar worden gelopen met voldoende tussenruimte tussen de lopers onderling.

Algemeen

 • Als deelnemer in een hardloopgroep waarschuw je elkaar, op gepaste wijze, voor andere verkeersdeelnemers en obstakels. Zoals bijvoorbeeld een tak of ander obstakel op de weg.
 • Informeer altijd direct de trainer indien er zich tijdens de training omstandigheden voordoen die een (verkeers)veiligheids- of gezondheidsrisico kunnen vormen.
 • Tijdens de trainingen is het lopen met oordopjes, koptelefoons en dergelijke niet toegestaan om te voorkomen dat aanwijzingen of andere verkeersdeelnemers niet opgemerkt of gehoord worden.
 • Blijf altijd in de groep tijdens duurlopen maar ook tijdens het in- en uitlopen. Zoals bijvoorbeeld een intervaltraining. Indien dit niet mogelijk is , informeer dan altijd de trainer.
 • Informeer de trainer voorafgaand aan de training over eventuele persoonlijke gezondheidsbeperkingen die tijdens de training een verkeersveiligheids- of gezondheidsrisico kunnen vormen. Indien de trainer het risico te groot inschat dan kan zij/hij je dringend adviseren niet deel te nemen aan de training.
 • Belangrijk is dat Running Movements weet wie moet worden gebeld indien bij een calamiteit iemand van het thuisfront hierover zo snel mogelijk wordt geïnformeerd. Het is de verantwoordelijkheid van de loper deze informatie te delen met Running Movements.
 • Indien een loper(s) voortijdig de training wil verlaten, meldt hij/zij zich af bij de trainer. Indien de reden van vertrek te maken heeft met de gezondheidstoestand van de loper(s), wordt door de trainer de afweging gemaakt of de betreffende loper(s) alleen dan wel onder begeleiding terugkeert naar de locatie waar vandaan vertrokken is.
 • Negeren van de veiligheidsregels kan voor de trainer aanleiding zijn de loper(s) deelname te ontzeggen of de training te beëindigen.

Protocol bij calamiteit

 • Zorg voor je eigen veiligheid en voor de veiligheid van de betreffende loper(s).
 • Een snelle en correcte alarmering is belangrijk. Waarschuw de trainer en/of bel direct 112.
 • Geef zo mogelijk eerste hulp.
 • De trainer heeft een coördinerende rol bij een calamiteit tijdens de training.
 • De trainer informeert de contactpersoon van Running Movemnets in geval van serieuze en ernstige incidenten.

Protocol bij noodweer

 • Het komt een paar keer per jaar voor dat er noodweer (onweer/zware regenval e.d.) wordt voorspeld tijdens een training, waardoor de veiligheid van de lopers en trainers in het geding kan komen.
 • Indien hiervan sprake is, zal overleg plaatsvinden tussen de trainer en de trainerscoördinator. Indien één van beiden (of allebei) van mening is dat het onverantwoord is de training door te laten gaan, zal de training worden geannuleerd.
 • Bij zeer warme of koude weersomstandigheden geldt dezelfde procedure als hierboven omschreven. In plaats van het annuleren van de training kan hier besloten worden de training aan te passen (bijvoorbeeld korter en/of minder intensief).
 • Bij geen doorgang van de training wordt dit via de website, social media of whatsapp-groep kenbaar gemaakt.
 • Indien er tijdens een training onverwacht noodweer optreedt, schat de trainer op dat moment in overleg met de groep het risico van doorlopen in. De trainer besluit om door te lopen of de training te staken.

3. Bedrijfsaansprakelijkheid

Het valt nooit uit te sluiten dat er zich onverhoopt een calamiteit voordoet. De leden van Running Movements nemen voor eigen rekening en risico deel aan de trainingen en evenementen van Running Movements. Running Movements is verzekerd voor het geval er zich een calamiteit voordoet die Running Movements kan worden aangerekend en heeft daarvoor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Alleen schade welke onder de dekking van deze verzekering valt wordt vergoedt. Voor andere schade is Running Movements niet aansprakelijk en traint de loper op eigen riscio bij Running Movements. Vragen naar aanleiding van dit veiligheidsprotocol kun je stellen aan de directie van Running Movements.

4. Wat zijn de (ongeschreven) regels van het hardlopen?

Of je nu in de stad of door de natuur loopt, als hardloper begeef je je op openbaar terrein. Bovendien ben je meestal niet de enige, dus heb je rekening te houden met andere weggebruikers. Wat zijn de (ongeschreven) regels van het hardlopen?

Waar loop je?

De plaats op de weg voor voetgangers is geregeld in artikel 4 van het RVV. In principe loop je als voetganger altijd op de stoep of het voetpad. Als er geen stoep of voetpad is, mag je gebruikmaken van het fiets- of bromfietspad. Ontbreken die ook? Dan mag je op de uiterste zijde van de rijbaan lopen of in de berm. Bij fietspaden loop je het liefst aan de rechterkant van de weg, waardoor je met het verkeer meeloopt. Loop je over een rijbaan dan kan de linkerkant van de weg gunstiger zijn, zodat je zelf tegemoetkomend verkeer in de gaten kunt houden.

Welk pad kies je?

In het bos heb je vaak gemarkeerde routes die je kunt volgen. De smalle mountainbikepaadjes zijn vaak extra uitdagend om overheen te lopen, terwijl de brede ruiterpaden ideaal zijn wanneer je met een loopmaatje bent. Houd er rekening mee dat deze paden bedoeld zijn voor andere weggebruikers. Maak plaats door even opzij te stappen of een extra bochtje te maken wanneer je een mountainbiker of ruiter te paard kruist. Hardlopers kunnen nou eenmaal wat makkelijker van richting veranderen of tot stilstand komen.

Hoe kruis je anderen?

Zowel in het verkeer als in de natuur heb je te maken met kruisingen en oversteekpunten. Over het algemeen haal je andere mensen meestal links in. Geef elkaar de ruimte – in ieder geval 1,5 meter – en wacht even voordat je weer rechts invoegt. Wandelaars kunnen schrikken wanneer je hen zomaar inhaalt. Het is dus goed om te laten merken dat je eraan komt, bijvoorbeeld met een kuchje of door wat extra luide voetstappen te zetten.

Groet je elkaar?

Verplicht is het natuurlijk niet, maar gewaardeerd wordt het wel. Groet elkaar, geef een bemoedigend knikje of steek een duimpje omhoog. Een kleine moeite waarmee je een andere hardloper, wandelaar of fietser weer voorziet van de nodige positiviteit.

Een strikte hardloopetiquette bestaat natuurlijk niet en wat de beste manier is om jezelf te gedragen, hangt af van de situatie. Toon in ieder geval respect voor elkaar en de omgeving, dan kan het eigenlijk niet verkeerd gaan.

Chat openen
1
Hulp nodig?
Hallo waarbij kan ik je helpen?